Do Miłosiernego Boga Ojca, który troszczy się o swoje dzieci, zanieśmy naszą modlitwę.

  1. Módlmy się za Papieża Franciszka, aby swoją postawą pokory i skromności zachęcał wiernych do otwarcia serc na potrzeby drugiego człowieka.
  2. Módlmy się za sprawujących władze, aby w miarę swoich możliwości wspierali wszelkie instytucje charytatywne i dzieła pomocy społecznej.
  3. Módlmy się za osoby majętne, aby potrafiły opierać się pokusie nadmiernego konsumpcjonizmu i uczyły się wykorzystywać swoje bogactwo do realizacji szlachetnych celów.
  4. Módlmy się za osoby ubogie, aby pomimo trudnej sytuacji zachowały swoją godność i doświadczyły miłości, dobroci i szacunku innych ludzi.
  5. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, aby Bóg wynagrodził im trud Życia i obdarzył wieczną radością w Królestwie Niebieskim.
  6. Módlmy się za nas samych, abyśmy poprzez pełnienie uczynków miłosierdzia i należyte wypełnianie obowiązków gromadzili sobie skarby w Niebie.

Boże, Ty z radością patrzysz na lud gromadzący się przed Twoim ołtarzem. Racz wysłuchać modlitw zanoszonych do Ciebie przez naszą wspólnotę. Przez Chrystusa, Pana Naszego. Amen