Do Boga, który jest sędzią miłosiernym i sprawiedliwym, módlmy się wspólnie

  1. Polecamy Tobie, Panie pasterzy Kościoła. Spraw, by wszystkim wiernym skutecznie głosili Żywe Słowo
  2. Polecamy Tobie, Panie misjonarzy. Spraw, by dzięki ich posłudze Ewangelia dotarła do każdego kraju i narodu
  3. Polecamy Tobie, Panie osoby sprawujące władzę. Spraw, by szczególną opieką darzyły biednych i głodnych
  4. Polecamy Tobie, Panie niewierzących i wątpiących. Spraw, by odnaleźli Ciebie i wypełniając Twoją naukę stali się godnymi Królestwa Niebieskiego
  5. Polecamy Tobie, Panie pracujących w zawodach związanych z budownictwem. Spraw, by zawsze pełni pasji i radości służyli swoją wiedzą bliźnim
  6. Polecamy Tobie, Panie naszą wspólnotę. Spraw, byśmy zawsze potrafili dostrzec potrzeby innych i dawać Świadectwo Chrześcijańskiej miłości

Boże, Ty dla wszystkich jesteś surowym, lecz kochającym Ojcem. Przyjmij modlitwy, które zanoszą do Ciebie Twoje dzieci. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen