Jako słudzy Pana z pokorą przedstawmy Mu nasze błagania:

  1. Za wszystkich ochrzczonych, by jedność wiary i postępowania prowadziła ich ku zbawieniu.
  2. Za biskupów, prezbiterów i diakonów, by w pełni korzystali z mocy sakramentu, którym zostali obdarowani.
  3. Za sprawujących władzę, by ich zaangażowanie polityczne i społeczne kształtowało rzeczywistość pełną pokoju i dobra.
  4. Za tych, którzy stracili nadzieję, by w Bożym Słowie i sakramentach odnaleźli siłę do ponownej walki z trudnościami.
  5. Za zmarłych, szczególnie N., by dostąpili spełnienia obietnicy wiecznego Życia w niebie.
  6. Za nas zgromadzonych wokół ołtarza, byśmy oczekując Królestwa Bożego już teraz przyczyniali się do Jego przyjścia.

Jezu Chryste, Ty wybierasz słabych by uczynić ich mocnymi Twoją Łaską. Wysłuchaj próśb, które pokornie składamy przed Tobą, byśmy mogli jeszcze lepiej służyć Twojemu Imieniu. Który Żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. Amen.