Bóg czyni cuda, lecz również sprawy Życia codziennego. Jego dzieci nie są Mu obojętne, dlatego zanosimy do Niego nasze prośby:

  1. Wszechmocny Boże, prosimy, niech Życie wszystkich ochrzczonych będzie prawdziwym Świadectwem Twojej obecności w Świecie.
  2. Wszechmocny Boże, prosimy, niech papież Franciszek oraz papież emeryt Benedykt XVI cieszą się zdrowiem.
  3. Wszechmocny Boże, prosimy, niech rządzący narodami będą zawsze posłuszni Twojej woli.
  4. Wszechmocny Boże, prosimy, niech prześladowani za wiarę doznają pokoju i pocieszenia.
  5. Wszechmocny Boże, prosimy, niech wszystkie dzieci poczęte zostaną otoczone miłością.
  6. Wszechmocny Boże, prosimy, niech nasza wspólnota zgromadzona wokół ołtarza zawsze wiernie wypełnia Twoje przykazania.

Wszechmogący Boże, Ty jesteś dobry i wierny, wierzymy, Że wspomnisz na nasze prośby i spełnisz je jeśli tylko będą służyć budowaniu Twojego Królestwa.