Przez Jezusa Chrystusa, który uczy nas wzywać pomocy poprzez modlitwę za nas i bliźnich zanieśmy do Boga ufne wołania:

  1. Za Kościół Święty, aby był miejscem wytrwałej modlitwy troszczącej się o zbawienie całego Świata.
  2. Za tych którzy chcą decydować o losach narodów, aby swoje programy polityczne tworzyli zgodnie z prawem ewangelii i przy nich trwali.
  3. Za ludzi walczących z Żywiołami natury, aby otrzymali potrzebną im pomoc i siłę do walki.
  4. Za kobiety spodziewające się potomstwa, aby miłość do niego pokonała pojawiający się strach i wątpliwości.
  5. Za nas obecnych na dzisiejszej Eucharystii, abyśmy nigdy nie rezygnowali do wołania o pomoc poprzez modlitwę.

Panie, naucz nas modlić się nieustannie i prosić o potrzebne Łaski. Który Żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. Amen