Bóg nigdy nie zostawia nas samych z naszymi słabościami, dlatego pełni ufności złóżmy przed Nim pokorne prośby:

  1. Dobry Boże, polecamy Ci papieża Franciszka, biskupów, kapłanów i diakonów. Niech oświeceni Twym Światłem kierują lud Boży do zbawienia.
  2. Dobry Boże, polecamy Ci rządzących państwami. Niech obdarzeni Twą mądrością zawsze kierują się dobrem drugiego człowieka i całego narodu.
  3. Dobry Boże, polecamy Ci wszystkich, którzy rozeznają swoje powołanie. Niech pełni wiary i sił wybierają drogę, którą Ty im wyznaczyłeś
  4. Dobry Boże, polecamy Ci wszystkich wątpiących i zagubionych. Niech obdarzeni Twoim miłosierdziem nie tracą nadziei na odnalezienie drogi do Ciebie
  5. Dobry Boże, polecamy Ci naszych bliskich zmarłych. Niech zjednoczeni z Tobą w Królestwie Niebieskim cieszą się Życiem wiecznym.
  6. Dobry Boże, polecamy Ci naszą wspólnotę zgromadzoną na tej Eucharystii. Niech umocniona mocą Ducha Świętego zawsze odpowiada na Twoje wezwanie.

Boże Ojcze, prosimy, wysłuchaj naszych pokornych modlitw i spraw, abyśmy zawsze trwali w Twej Miłości. Przez Chrystusa Pana naszego