Do Boga, naszego Króla, z ufnością składajmy prośby:

  1. Módlmy się za Kościół Święty, aby swoim działaniem ukazywał całemu Światu nieskończoną dobroć Boga.
  2. Módlmy się za wszystkich ochrzczonych, aby w codziennym Życiu pamiętali, Że są Świątynią Ducha Świętego.
  3. Módlmy się za rządzących naszą ojczyzną, aby w swoich decyzjach kierowali się głównie dobrem narodu.
  4. Módlmy się za wspólnoty parafialne, aby ich praca i posługa przynosiły upragnione owoce.
  5. Módlmy się za zmarłych z naszej parafii, aby radowali się wieczną obecnością w domu Ojca Niebieskiego
  6. Módlmy się za nas tu zgromadzonych, abyśmy potrafili cieszyć się z Bożych darów i dzielić się nimi z innymi.

Panie Zastępów, przyjmij prośby złożone przed Twym ołtarzem i jeśli są one zgodne z Twoją wolą racz ich wysłuchać. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.