Wznosząc nasze modlitwy ku Chrystusowi, który przyjdzie ponownie na końcu czasów, prośmy o potrzebne dla nas Łaski:

  1. Jezu Chryste, Ty obiecałeś dać mądrość, spraw, by Kościół Święty nieustannie głosił Orędzie Zbawienia.
  2. Jezu Chryste, Ty przestrzegałeś lud przed zwodzeniem, spraw, by biskupi, prezbiterzy i diakoni, zawsze byli prowadzeni mocą Ducha Świętego.
  3. Jezu Chryste, Ty mówiłeś o sprawiedliwości przy końcu czasów, spraw, by rządzący naszym narodem umiejętnie kierowali państwem polskim.
  4. Jezu Chryste, Ty uzdrawiałeś chorych, spraw, by chorzy i cierpiący dostąpili Łaski uzdrowienia.
  5. Jezu Chryste, Ty chciałeś, abyśmy Cię naśladowali, spraw, byśmy zgromadzeni wokół ołtarza, zawsze byli Tobie wierni.

Panie, pozwól, abyśmy zawsze wiernie wypełniali Twoje prawo i byli poddani Twojej woli. Prosimy, abyś wysłuchał naszych próśb i spraw, byśmy mogli dostąpić Łaski przebywania z Tobą w Królestwie Niebieskim. Który Żyjesz i królujesz w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.