Zanieśmy nasze prośby przed tron naszego Króla, który jest Panem całego Świata i stworzenia

  1. Módlmy się za Duchowieństwo, aby zawsze brali wzór z Chrystusa Sługi w pokorze i miłości
  2. Módlmy się za kraje ogarnięte wojną, aby zapanował w nich pokój i wzajemne wsparcie
  3. Módlmy się za Władców tego Świata, aby tak jak Jezus dbali o dobro drugiego człowieka
  4. Módlmy się za przebywających w więzieniach, aby dostąpili nawrócenia, pocieszenia i zbawienia
  5. Módlmy się za zmarłych, aby mogli dołączyć do chórów anielskich w Królestwie Bożym
  6. Módlmy się za nas samych, aby nasza wiara każdego dnia wzrastała i umacniała się

Panie, ty zrezygnowałeś z zaszczytów i władzy, aby nas zbawić. Przyjmij, prosimy Cię, nasze pokorne błagania, o ile są zgodne z Twoją Świętą Wolą. Który Żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen