Świadomi swoich grzechów i ułomności, z postanowieniem zmagania się z nimi zanieśmy do Boga nasze błagania:

  1. Módlmy się za Kościół Święty, aby w każdym czasie wzywał wszystkich ludzi do zmiany Życia.
  2. Módlmy się za kraje ogarnięte konfliktami, aby zaprzestały podjętych działań zbrojnych.
  3. Módlmy się za rekolekcjonistów i spowiedników, aby w nadchodzących dniach nie zabrakło im siły w ukazywaniu nam sensu nawrócenia.
  4. Módlmy się za ludzi oddalonych od Boga, aby odnaleźli właściwą drogę powrotu do Niego.
  5. Módlmy się za tych którzy w ostatnich dniach utracili swoich bliskich, aby doświadczyli wsparcia za strony drugiego człowieka.
  6. Módlmy się za nas zgromadzonych na dzisiejszej eucharystii, abyśmy nie zmarnowali być może kolejnego Adwentu w naszym Życiu.

Boże, który widząc nasz wysiłek prostowania Ścieżek swego Życia posyłasz nam swojego Ducha racz również wysłuchać próśb, które do Ciebie zanosimy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.