Wielka radość nastała dla wszystkich ludzi. Nowonarodzony Boży Synchce udzielać nam swoich Łask i wprowadzać pokój do naszych serc. Dlatego z ufnością polecajmy Mu nasze prośby:

 1. "Wołaj z radości na cześć Pana, cała ziemio, cieszcie się, weselcie i grajcie"
  Boża Dziecino, błogosław wszystkim chrześcijanom, by zawsze rozgłaszali radosną nowinę o Twoim przyjściu.
 2. "Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna"
  Boża Dziecino, błogosław Twoim kapłanom, by głoszone przez nich słowo przynosiło obfite owoce.
 3. O jak są pełne wdzięku na górach nogi zwiastuna radosnej nowiny, który ogłasza pokój, zwiastuje szczęście, który obwieszcza zbawienie, który mówi do Syjonu: Twój Bóg zaczął królować.
  Boża Dziecino, błogosław wszystkim ludziom na świecie, by Twoje przyjście wprowadziło pokój tam, gdzie panuje wojna.
 4. "Podczas gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza, Łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa"
  Boża Dziecino, błogosław ludziom ubogim, chorym, cierpiącym i samotnym, by mogli godnie przeżyć Święta.
 5. "Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna"
  Boża Dziecino, błogosław nam wszystkim, zgromadzonych na Eucharystii, byśmy każdego dnia słuchali Twego głosu.

Jezu Chryste, Ty jako Boży Syn nie zawahałeś się przyjść do ubogiej stajenki. Prosimy, wysłuchaj nasze pokorne prośby i spraw, abyśmy nigdy nie byli obojętni na losy drugiego człowieka. Który Żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.