Trwając w radości Bożego Narodzenia, módlmy się wspólnie do naszego Niebieskiego Ojca.

  1. Polecamy Tobie, Panie wszystkich chrześcijan, by zawsze byli wiernymi Świadkami Ewangelii.
  2. Polecamy Tobie, Panie pasterzy Kościoła, by z radością głosili orędzie o Twojej miłości do wszystkich ludzi.
  3. Polecamy Tobie, Panie osoby sprawujące władzę w naszej ojczyźnie, by potrafiły z godnością i pokorą wypełniać powierzone im zadania.
  4. Polecamy Tobie, Panie wszystkie matki, by mogły w spokoju i bez trosk cieszyć się wychowywaniem swoich dzieci.
  5. Polecamy Tobie, Panie tych, którzy zakończyli już ziemskie pielgrzymowanie, by odnaleźli wieczne szczęście w Twoim królestwie.
  6. Polecamy Tobie, Panie naszą wspólnotę, byśmy z wdzięcznością i odpowiedzialnością potrafili korzystać z czasu danego nam na ziemi.

Boże, Ty jesteś Panem Świata i czasu, pomóż nam naśladować Maryję w jej oddaniu i ufności oraz wejrzyj Łaskawie na zanoszone do Ciebie błagania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.