Do naszego Ojca w Niebie z ufnością zanosimy prośby:

  1. Módlmy się za Kościół Święty, aby głosił całemu Światu radość Ewangelii.
  2. Módlmy się za przywódców państw, aby sprawiedliwie rządzili ludami.
  3. Módlmy się za niewierzących i wątpiących, aby odnaleźli drogę do Chrystusa.
  4. Módlmy się za bezdomnych i ubogich, aby okazano im potrzebne wsparcie.
  5. Módlmy się za zmarłych, aby radowali się obecnością w Królestwie Niebieskim.
  6. Módlmy się za nas samych, abyśmy potrafili ujrzeć Chrystusa w drugim człowieku.

Miłosierny Boże, Ty masz nas w swojej opiece, wejrzyj Łaskawie na prośby, które przed Tobą składamy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.