Przez wstawiennictwo Mędrców, którzy dzięki wpatrzeniu się w skierowane do nich przez Boga znaki otrzymali Łaskę ujrzenia Zbawcy, zanieśmy wspólne błagania:

  1. Niech Kościół Święty zjednoczy wszystkich ludzi w oddawaniu czci jedynemu Bogu.
  2. Niech decyzje rządzących państwami zapewniają narodom sprawiedliwość i dobrobyt.
  3. Niech powołani z radością odpowiedzą na zaproszenie Pana.
  4. Niech zmarli cieszą się współuczestnictwem w chwale Królestwa Bożego.
  5. Niech my, tutaj zgromadzeni, potrafimy uniżać się z miłości względem Boga i drugiego człowieka.

Jezu, Ty jesteś Światłem, które rozprasza mrok naszych słabości, obdarz nas swoją Łaską, byśmy z wiarą oddawali Ci cześć jako prawdziwemu Mesjaszowi, a dzięki temu osiągnęli udział w Światłości Wiecznej, który Żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.