Panu, który zgodnie z prawem przyjął chrzest w wodach Jordanu przedstawmy nasze prośby:

  1. Prosimy za Kościół, aby szukał dróg porozumienia między ochrzczonymi w Imię Trójcy 
  2. Prosimy za papieża Franciszka, aby mądrze przewodził powierzonym mu wiernym
  3. Prosimy za prześladowanych i mordowanych w różnych zakątkach ziemi, aby mogli dożyć czasu pokoju
  4. Prosimy za nowoochrzczonych, aby wzrastali w atmosferze modlitwy i zaufania Bogu
  5. Prosimy za zmarłych, aby zostali przyjęci do Królestwa Bożego  
  6. Prosimy za nas, abyśmy byli Świadkami wiary i Ewangelii

Panie, podobnie jak Ty zostaliśmy ochrzczeni i dzięki tej Łasce gromadzimy się jako dzieci Jednego Boga, prosimy wysłuchaj naszych wołań i naucz nas wierzyć, Że każdy z nas jest Twym umiłowanym dzieckiem