Zgromadzeni wokół ołtarza jako wspólnota dzieci Bożych, wołajmy wspólnie do naszego Ojca.

  1. Polecamy Tobie, Panie wszystkich chrześcijan, by zjednoczeni potrafili stawiać czoła pokusom współczesnego Świata.
  2. Polecamy Tobie, Panie pasterzy Kościoła, by wiernie prowadzili wszystkich ludzi do zbawienia.
  3. Polecamy Tobie, Panie narody pogrążone w wojnach, by mogły odnaleźć upragniony pokój.
  4. Polecamy Tobie, Panie osoby bezdomne, by otrzymały niezbędną pomoc materialną i wsparcie bliźnich.
  5. Polecamy Tobie, Panie naszych bliskich zmarłych, by mogli spędzić wieczność w Twoim Królestwie.
  6. Polecamy Tobie, Panie nas samych, byśmy potrafili postępować z godnością Twoich dzieci.

Boże, Ty z miłością i cierpliwością walczysz o szczęście każdego z Twoich dzieci. Przyjmij modlitwy, które do Ciebie zanosimy i racz wejrzeć na nie Łaskawie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.