Do Chrystusa, który jest naszym Światłem i zbawieniem zanieśmy nasze ufne prośby:

 1. "Upominam was, bracia, abyście Żyli w zgodzie i by nie było wśród was rozłamów; abyście byli jednego ducha i jednej myśli"
  Módlmy się, za cały Kościół, aby w jedności kroczył do zbawienia.
 2. I rzekł do nich: «Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi». Oni natychmiast, zostawiwszy sieci, poszli za Nim."
  Módlmy się, za ludzi młodych, aby z odwagą odpowiadali na Twoje wezwanie.
 3. "I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu."
  Módlmy się, za ludzi nieuleczalnie chorych, aby w Tobie szukali ukojenia cierpienia.
 4. "Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: «Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie»."
  Módlmy się, za prześladowców chrześcijan, aby przemienili swoje serca i zwrócili je ku Tobie, Jedynej Prawdzie.
 5. "O jedno tylko Pana proszę i o to zabiegam, Żebym mógł zawsze przebywać w Jego domu po wszystkie dni mego Życia."
 6. "Módlmy się, za zmarłych z naszych rodzin, aby trudy ich Życia zostały wynagrodzone.Pan obrońcą mego Życia, przed kim miałbym czuć trwogę?"
  Módlmy się, za nas, zgromadzonych przy ołtarzu, abyśmy całą swoją ufność pokładali tylko w Tobie.

Panie, prosimy Cię, obdarz nas Łaskami, o które ufnie prosimy i przemieniaj nasze serca, aby były gotowe na Twoje powtórne przyjście. Który Żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.