Do Boga Ojca, który poświęcił Swojego Syna, byśmy mogli Żyć wolni od grzechu, zanieśmy nasze modlitwy.

  1. Módlmy się za Kościół Święty, aby głosił Boże Prawo i Miłosierdzie na całej ziemi.
  2. Módlmy się za kleryków, aby czas spędzony w seminarium pomógł im zdobyć konieczną do posługi wiedzę.
  3. Módlmy się za przywódców państw, aby podejmując decyzje kierowali się Mądrością Bożą.
  4. Módlmy się za pokrzywdzonych, aby dzięki Bożej Łasce potrafili wybaczyć drugiemu człowiekowi.
  5. Módlmy się za nauczycieli, aby nie tylko kształcili młodych ludzi, ale również uczyli ich moralności i wspierali rodziców w procesie wychowania.
  6. Módlmy się za nas, abyśmy dzięki Łasce Ducha Świętego codziennie przeciwstawiali się złu i grzechowi.

Boże, który znasz nasze słabości, wejrzyj na wiernych zgromadzonych przed ołtarzem i racz wysłuchać nasze modlitwy. Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.