Bóg zawsze wie czego nam potrzeba, prośmy Go zatem, by udzielił nam potrzebnych Łask i zawsze prowadził po swoich drogach:

  1. Boże, Ty zawsze jesteś pośród swojego ludu, prosimy, by Kościół był prawdziwym znakiem Twojej obecności w każdej dziedzinie ludzkiego Życia.
  2. Boże, Ty karmisz ptaki, prosimy, by chrześcijanie bardziej troszczyli się o dobra duchowe, niż materialne.
  3. Boże, Ty sam sprawiedliwie obdarowujesz darami, prosimy, by kierujący narodami nieustannie zabiegali o sprawy najuboższych.
  4. Boże, Ty dajesz Życie, prosimy, by zmarli za swą wiarę i Życie sakramentalne otrzymali Życie wieczne i mogli znaleźć się w gronie zbawionych.
  5. Boże, Ty najlepiej wiesz czego nam potrzeba, prosimy, by nasza ufność i nadzieja w Twoją dobroć nigdy się nie zachwiały.

Boże Ojcze, Ty kierujesz losami całego Świata, prosimy, abyś wysłuchał naszych pokornych błagań jeśli są zgodne z Twoją wolą i umacniał naszą wiarę. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.