Na początku naszych wielkopostnych zmagań przedstawmy Bogu nasze prośby:

  1. Za Kościół, aby uważnie wsłuchiwał się w słowa i nauczanie papieża Franciszka.
  2. Za Ojca Świętego, biskupów i kapłanów, aby byli dla wiernych przykładem wiernego realizowania nakazów Ewangelii.
  3. Za polityków, aby nie dali się zwieść mamonie i władzy.
  4. Za ludzi słabych i wątpiących, aby odnaleźli siłę w Chrystusie.
  5. Za nas, abyśmy byli czujni wobec zakusów i podszeptów szatana.

Boże Ty wiesz, Że jesteśmy słabi i czĘsto upadamy w naszych dąŻeniach do Ciebie, prosimy wesprzyj swoją Łaską nasze wysiłki i wysłuchaj naszych próśb. Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.