Wdzięczni Bogu, Że powołał nas do chwały i obdarza zbawieniem przez swego Syna, zanieśmy pokorne prośby:

  1. Módlmy się za wspólnotę Kościoła Świętego, aby w trakcie przeżywanego Wielkiego Postu nie skupiała się jedynie na grzechach i słabościach, lecz niosła całemu Światu radośnie Dobrą Nowinę o Zbawieniu.
  2. Módlmy się za papieża Franciszka, wszystkich biskupów i całe duchowieństwo, aby wezwani przez Pana, Świadomi swoich słabości jak najlepiej pełnili wśród nas posługę duszpasterską.
  3. Módlmy się za przywódców krajów rozwiniętych, aby potrafili spojrzeć na te obszary, gdzie panuje ubóstwo i zaoferować im swoją pomoc.
  4. Módlmy się za uczestniczących w rekolekcjach wielkopostnych, aby zrozumieli, Że to jak Żyli i postępowali nie przekreśla ich w Twoich oczach, lecz, Że zawsze mogą do Ciebie powrócić przemienieni Twoją Łaską.
  5. Módlmy się za obecnych na tej Eucharystii, abyśmy mieli otwarte oczy i serca na znaki i cuda przemieniające nasze Życie i naszych

Boże, który w osobie Jezusa Chrystusa przychodzisz w tej ofierze, by nas przemieniać i umacniać w nas nadzieję zwycięstwa racz wysłuchać próśb zanoszonych dzisiaj do Ciebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen