Przez wstawiennictwo Maryi, która odpowiedziała na Boże wezwanie, zanieśmy prośby przed oblicze naszego Stwórcy.

  1. Módlmy się o bezgraniczną ufność w Boże Słowo dla Kapłanów, by z odwagą głosili Światu Tajemnicę Zbawienia.
  2. Módlmy się o mądrość dla wszystkich rządzących, by z roztropnością zawsze wybierali dobro obywateli.
  3. Módlmy się o wiarę dla wątpiących w Boże dzieło, by nie bali się powiedzieć Panu Fiat.
  4. Módlmy się o potrzebne Łaski dla kobiet spodziewających się potomstwa, by otaczały swoje dzieci matczyną miłością.
  5. Módlmy się o radość Życia wiecznego dla zmarłych, by mogli oglądać Boga w Królestwie Niebieskim.
  6. Módlmy się o wytrwałość dla nas, byśmy z pokorą stawali się lepszymi Dziećmi.

Panie Jezu Chryste, Maryja nigdy nie wątpi, a zawsze pomaga Światu w trudnych chwilach, prosimy, wysłuchaj nasze prośby niesione przez Jej wstawiennictwo, który Żyjesz i królujesz na wieki wieków.