Do Chrystusa, który z miłością patrzy na każdego człowieka, zanieśmy nasze prośby i błagania.

  1. Jezu Chryste, prosimy za papieża, który został wybrany na przywódcę Kościoła, aby Duch Święty napełniał go Łaską i mądrością.
  2. Jezu Chryste, prosimy za przywódców państw, którzy zobowiązali się dbać o sprawiedliwość, aby dostrzegali potrzeby obywateli.
  3. Jezu Chryste, prosimy za niepełnosprawnych, którzy codziennie zmagają się z trudnościami, aby tak jak wszyscy mogli poznawać otaczający ich Świat.
  4. Jezu Chryste, prosimy za grzeszników, którzy trwają w duchowej ciemności, aby w czasie Wielkiego Postu dostrzegli Światło prawdy o zbawieniu.
  5. Jezu Chryste, prosimy za nas, którzy stoimy przed Twoim ołtarzem, abyśmy uczyli się patrzeć z miłością na drugiego człowieka.

Jezu Chryste, Ty dla każdego masz otwarte serce, racz wysłuchać naszą modlitwę, który Żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.