Zanieśmy nasze wspólne prośby do Pana, który przybył na Świat, aby wyrwać nas spod władzy grzechu i Szatana.

  1. Prosimy Cię Panie za Papieża Franciszka oraz wszystkich Kapłanów, aby swoimi słowami i czynami pokazywali nam wzór do naśladowania
  2. Prosimy Cię Panie za władze państwowe, aby swoje rządy opierały na miłości do drugiego człowieka.
  3. Prosimy Cię Panie za ludzi wątpiących w Ciebie, aby otrzymali Łaskę wiary.
  4. Prosimy Cię Panie za ludzi pogrążonych w Żałobie, aby zostali pocieszeni i odnaleźli w Tobie ukojenie.
  5. Prosimy Cię za zmarłego N., aby osiągnął życie wieczne i wstąpił do Królestwa Niebieskiego.
  6. Prosimy Cię za nas samych, abyśmy umocnieni dzisiejszą Eucharystią, jak najlepiej przygotowali się duchowo na Święta Paschalne.

Jezu Chryste, wysłuchaj nasze pokorne błagania, jakie dziś zanosimy przed Twój Tron i przymnóż nam wiary, która daje Życie na wieczne czasy. Który Żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.