Do naszego Zbawiciela zanieśmy pokorne prośby:

  1. Módlmy się za Kościół Święty, aby z Dobrą Nowiną trafił do wątpiących, zagubionych i nieznających Chrystusa.
  2. Módlmy się za biskupów, prezbiterów i diakonów, aby potrafili czerpać radość ze służenia innym.
  3. Módlmy się za rządzących państwami, aby ich decyzje przyczyniały się ustania waśni i zgody między narodami.
  4. Módlmy się za prześladowanych chrześcijan, aby mimo trudności i cierpienia ich wiara była niezachwiana.
  5. Módlmy się za zmarłych, aby mogli oglądać Jezusa twarzą w twarz w Królestwie Niebieskim.
  6. Módlmy się za nas samych, abyśmy w pełni Świadomie i z otwartością serc przyjmowali Pana w sakramencie Eucharystii.

Panie, Ty do końca umiłowałeś swe dzieci, racz wysłuchać naszych próśb, jeśli są one zgodne z Twoją wolą. Który Żyjesz i królujesz na wieki wieków.