Zgromadzeni na modlitwie w noc zwycięstwa Życia nad Śmiercią, wołajmy wspólnie do Chrystusa.

  1. Zwycięzco Śmierci, polecamy Ci wszystkich biskupów, prezbiterów i diakonów, by gorliwie głosili całemu Światu Dobrą Nowinę o Twoim zmartwychwstaniu.
  2. Zwycięzco Śmierci, polecamy Ci rządzących narodami, by troszczyli się o wszystkich ludzi, szczególnie o ubogich i potrzebujących.
  3. Zwycięzco Śmierci, polecamy Ci wszystkich, którzy przyjęli dzisiaj chrzest, by umacniani przez Ducha Świętego wzrastali w wierze Chrześcijańskiej.
  4. Zwycięzco Śmierci, polecamy Ci osoby samotne i opuszczone, by w te radosne Święta mogły doświadczyć bliskości i dobroci bliźnich.
  5. Zwycięzco Śmierci, polecamy Ci zmarłych z naszych rodzin, by mogli radować się Życiem wiecznym.
  6. Zwycięzco Śmierci, polecamy Ci nas samych, byśmy podążając Twoim przykładem nauczyli się darzyć naszych braci i siostry bezinteresowną miłością.

Panie Jezu Chryste, Ty swoim zmartwychwstaniem pokonałeś szatana i grzech. Przyjmij nasze modlitwy, a jeśli są zgodne z Twą wolą racz ich wysłuchać. Który Żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.