W tym radosnym dla nas dniu przedstawmy Bogu nasze prośby.

  1. Polecamy Ci Panie Kościół, który od Twojego zmartwychwstania gromadzi się na wspólnej modlitwie i Łamaniu chleba, obdarz go potrzebnymi Łaskami w trwaniu przy Tobie.
  2. Polecamy Ci Panie misjonarzy, którzy na krańcach Świata ogłaszają Twoje zwycięstwo nad Śmiercią i grzechem, obdarz ich odwagą i niekończącą się nadzieją.
  3. Polecamy Ci Panie osoby, które sprawują władze, obdarz ich Świadomością, Że ich rządy mają swoje granice wyznaczone przez Ciebie.
  4. Polecamy Ci Panie ludzi,b którzy chorują i cierpią, obdarz ich pomocą w przetrwaniu najtrudniejszego dla nich okresu.
  5. Polecamy Ci Panie osoby, które ochrzczone zostaną w czasie tegorocznych Świąt paschalnych, obdarz ich wzrostem zaszczepionego w ich serca ziarna wiary.
  6. Polecamy Ci Panie naszych braci i siostry, którzy poprzedzili nas w drodze do wieczności, obdarz ich Łaską wiecznego Życia w Twoim Królestwie.
  7. Jesteś moim Bogiem, chcę Ci dziękować Polecamy Ci Panie nas, którzy zebraliśmy się w ten Świąteczny dzień, obdarz nas nieustanną wdzięcznością za dar naszego odkupienia.

Panie, Twoje przejście ze Śmierci do Życia, dodaje nam wiary i ufności, prosimy wysłuchaj próśb, które Tobie zanosimy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.