Jezu Chryste, który przez powstanie z martwych wezwałeś nas do Życia w wierze. Z ufnością powierzmy Tobie nasze pokorne prośby:

  1. Panie Żyjący wśród nas, prosimy Cię o Łaskę jedności dla całego Kościoła Świętego, aby zjednoczył wszystkie dzieci, nieustannie głosząc Światu prawdę o Twoim zmartwychwstaniu
  2. Panie Żyjący wśród nas, prosimy Cię o Łaskę wiary dla obecnego dzisiaj biskupa N. oraz wszystkich kapłanów diecezji zielonogórsko - gorzowskiej, aby poprzez swoją posługę sakramentami Świętymi pomagali doświadczyć Bożego Miłosierdzia drugiemu człowiekowi
  3. Panie Żyjący wśród nas, prosimy Cię o Łaskę pokoju dla krajów ogarniętych przez konflikty zbrojne, aby wśród na nowo zapanowała w nich wolność i dobrobyt
  4. Panie Żyjący wśród nas, prosimy Cię o Łaskę miłości dla wszystkich rodziców, wychowawców i nauczycieli troszczących się o rozwój młodego człowieka, aby nigdy nie zabrakło im sił do ich kształtowania
  5. Panie Żyjący wśród nas, prosimy Cię o Łaskę rozeznania dla wszystkich młodych ludzi, aby odkrywając swoje powołanie nie bali się wybierać dróg, które dla nich przygotowałeś
  6. Panie Żyjący wŚród nas, prosimy Cię o Łaskę mądrości dla wszystkich maturzystów, aby wykorzystany czas nauki mogli owocnie wykorzystać podczas tegorocznych egzaminów maturalnych
  7. Panie Żyjący wśród nas, prosimy Cię o Łaskę odwagi dla wszystkich zgromadzonych na dzisiejszej Eucharystii, abyśmy mimo trudności codziennego Życia zawsze potrafili postępować zgodnie z Twoimi przykazaniami

Jezu Chryste, który przez powstanie z martwych uczyniłeś, iż wszystko może stać się nowe, prosimy Cię obdarz nas wszelkimi potrzebnymi Łaskami i racz wysłucha naszych próśb jeśli są tylko one zgodne z twoją. Który Żyjesz i króluje na wieki wieków. Amen