Do Zmartwychwstałego Pana, który kieruje nas drogĄ Życia i nadziei zanieśmy ufne prośby:

  1. Prosimy Cię za Kościół Święty, aby Słowo Boże skierowane do wiernych na całym Świecie, otwierało serca do okazywania miłości względem bliźnich.
  2. Prosimy Cię za osoby sprawujące ważne urzędy w państwie, aby podejmowane przez nich decyzje i wprowadzane ustawy były zgodne z prawdą i wartościami chrześcijańskimi.
  3. Prosimy Cię za tegorocznych maturzystów o Światło Twojego Ducha i pokój w sercach.
  4. Prosimy Cię za kleryków, szczególnie z naszej diecezji, którzy już niedługo przyjmą Święcenia diakonatu, aby ich serca były otwarte na Ciebie i bliźnich wobec, których będą posługiwali.
  5. Prosimy Cię za zmarłych, szczególnie z naszych rodzin, aby poprzez Śmierć mogli dostąpić chwały nieba.
  6. Prosimy Cię za nas samych, abyśmy w swojej codziennej wędrówce umieli rozpoznać Ciebie, Źródło Życia i miłości.

Panie Jezu, Ty swoją krwią wybawiłeś nas od niewoli grzechu i przez swoją Śmierć uczysz nas miłości względem braci, wysłuchaj naszych próśb, jeśli są zgodne z Twoją wolą. Który Żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen