Pan jako dobry Pasterz, zna swoje owce i pragnie, aby żyły w obfitości, dlatego pełni ufności w Jego Słowa wołajmy:

  1. Panie, Ty jesteś Dobrym Pasterzem, prosimy Cię, obdarz papieża Franciszka mądrością i siłą w jego posłudze.
  2. Panie, Ty jesteś Dobrym Pasterzem, prosimy Cię, obdarz kapłanów i osoby konsekrowane przechodzące kryzys powołania Łaską Żywej wiary.
  3. Panie, Ty jesteś Dobrym Pasterzem, prosimy Cię, obdarz naszą ojczyznę zgodą i jednością.
  4. Panie, Ty jesteś Dobrym Pasterzem, prosimy Cię, obdarz młodych ludzi otwartością na Twoje wezwanie.
  5. Panie, Ty jesteś Dobrym Pasterzem, prosimy Cię, obdarz zmarłych z naszych rodzin (w szczególności polecanych w tej mszy Św.) możliwością oglądania Boga twarzą w twarz.
  6. Panie, Ty jesteś Dobrym Pasterzem, prosimy Cię, obdarz nas, zgromadzonych wokół ołtarza odwagą w czynieniu dobra.

Panie, Ty znasz najlepiej swoje owce i prowadzisz je po właściwych ścieżkach. Ufamy temu, co dla nas przygotowałeś i prosimy, abyś na tych drogach umacniał nas swoim darami. Który Żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.