Do Boga, przez ręce Jego umiłowanego Syna zanośmy nasze prośby i błagania:

  1. Chryste- Drogo, Prawdo i Życie prosimy, kieruj całym Kościołem Świętym.
  2. Chryste- Drogo, Prawdo i Życie prosimy, błogosław naszej ojczyźnie.
  3. Chryste- Drogo, Prawdo i Życie prosimy, umacniaj powołanych do służby w Kościele.
  4. Chryste- Drogo, Prawdo i Życie prosimy, prowadź osoby, które szczerym sercem Ciebie szukają.
  5. Chryste- Drogo, Prawdo i Życie prosimy, uzdalniaj tegorocznych maturzystów.
  6. Chryste- Drogo, Prawdo i Życie prosimy, wspieraj nas, zgromadzonych wokół Twojego ołtarza.

Boże, w Twoim Synu odnajdujemy pełnię naszego Życie, prosimy daj nam Łaskę wytrwania w wierze. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.