Chrystusowi Najlepszemu Nauczycielowi, który uczy nas jak zachowywać Jego naukĘ, przedstawmy nasze prośby:

  1. O moc Ducha Świętego dla Pasterzy Kościoła, by Słowa Ewangelii dotarły na krańce Świata.
  2. O mądrość dla rządzących, by ich pomysły i decyzje szerzyły dobro i pokój między ludźmi.
  3. O miłość dla członków rodzin, by razem mogli Żyć dla siebie i Chrystusa według Jego wskazówek.
  4. O wytrwałość dla Dzieci Pierwszokomunijnych, by przyjęcie Ciała Jezusa otworzyło im oczy i serca na Boże działanie.
  5. O radość Życia wiecznego dla zmarłych, by mogli oglądać oblicze Zmartwychwstałego w Królestwie Niebieskim.
  6. O odwagę dla nas samych, byśmy Świadomie uczyli się Żyć według Bożych przykazań.

Panie Jezu, Chryste, Ty zostawiłeś nam swoje przykazania, byśmy nauczyli się Ciebie miłować. Prosimy, wysłuchaj nasze prośby i spełnij je, jeśli są zgodne z Twoją wolą, Który Żyjesz i królujesz na wieki wieków.