Do Boga Ojca, królującego nad całą ziemia, zanieśmy prośby i błagania.

 1. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
  Módlmy się za kapłanów, aby poprzez sprawowanie sakramentów ukazywali wiernym Królestwo Niebieskie.
 2. Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi Świadkami w Jeruzalem i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi
  Módlmy się za misjonarzy, aby potrafili głosić Ewangelię wszystkim ludziom niezależnie od kultury i tradycji danego narodu.
 3. Bóg króluje nad narodami, Bóg zasiada na swym Świętym tronie.
  Módlmy się za przywódców państw, aby udzieloną im władzę wykorzystywali dla dobra narodu.
 4. Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym
  Módlmy się za młodzież przygotowującą się do sakramentu bierzmowania, aby Duch Święty umocnił ich do mężnego dawania Świadectwa.
 5. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia Świata
  Módlmy się za zmarłych, aby dostąpili Łaski przebywania z Chrystusem twarzą w twarz.
 6. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon
  Módlmy się za nas samych, abyśmy całym swoim Życiem wychwalali zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa.

Boże, który w Duchu Świętym obdarzasz nas wszelkimi Łaskami, racz wysłuchać naszą modlitwę. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen