Do Chrystusa, który w Wieczerniku zesłał Ducha Pocieszyciela na Apostołów, zanośmy ufne prośby:

 1. Ukazały się im też jakby języki ognia, które się rozdzielały, i na każdym z nich spoczął jeden
  Polecamy Tobie Pasterzy Kościoła, aby Twoja obecność wniosła w ich serca pokój i radość w codziennej posłudze.
 2. Stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!»
  Polecamy Tobie osoby sprawujące ważne urzędy w naszym państwie, aby poprzez zgodę i wzajemny szacunek budowały relacje z najbliższymi.
 3. Wszyscy bowiem w jednym Duchu zostaliśmy ochrzczeni, aby stanowić jedno Ciało
  Polecamy Tobie prześladowanych chrześcijan, aby ich serca zawsze były otwarte na przebaczenie i mimo cierpienia nie przestawały ufać Tobie. Ciebie Prosimy
 4. Wszyscy też zostaliśmy napojeni jednym Duchem
  Polecamy Tobie kandydatów do bierzmowania, aby odpowiednie przygotowania pozwoliły im w pełni Świadomie przyjąć sakrament. Ciebie Prosimy
 5. Wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra.
  Polecamy Tobie nas samych, aby nasze serca zawsze były otwarte i gotowe na Twoje Łaski. Ciebie Prosimy

Panie Jezu, który napełniasz serca wiernych swoim Światłem, wysłuchaj próśb, które do Ciebie zanosimy i otwieraj nasze wnętrza na bliźnich. Niech Duch Pocieszyciel, którego otrzymaliśmy dodaje potrzebnych Łask w wyznawaniu wiary. Który Żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen