Do Boga, który jest uwielbiony i pełen chwały, wznieśmy nasze pokorne błagania

  1. Wiekuisty Boże, prosimy Cię za Kościół pielgrzymujący na Ziemi, a w szczególności za papieża Franciszka, aby był wyraźnym znakiem Twojego Królestwa i coraz pełniej Tobie służył
  2. Wiekuisty Boże, prosimy Cię za rządzących państwami, aby ich wybory były zawsze kierowane potrzebami innych ludzi
  3. Wiekuisty Boże, prosimy Cię za młodzież, aby w czasie szukania Życiowej drogi, usłyszała Twój głos i miała odwagę pójść za Tobą
  4. Wiekuisty Boże, prosimy Cię za samotnych i opuszczonych, aby nigdy nie zapomnieli, Że jesteś zawsze z nimi i dajesz im ludzi, którzy są w stanie im pomóc.
  5. Wiekuisty Boże, prosimy Cię za nas samych, zgromadzonych wokół Twojego ołtarza, abyśmy wychodząc stąd, nie bali się głosić Światu Dobrej Nowiny

Boże, którego imię na wieki jest błogosławione, racz wysłuchać naszych próśb, nie zważając na nasze grzechy, lecz pragnienie bycia z Tobą. Udziel nam swojego błogosławieństwa. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen