Do dobrego Boga, którego Łaska trwa na wieki, a wierność przez pokolenia, zanieśmy nasze pokorne prośby:

  1. Módlmy się za Kapłanów, aby zgodnie z nauką Chrystusa wiernie prowadzili Bożą Owczarnie.
  2. Módlmy się za rządzących państwami, aby kierowali swoimi narodami mądrze i sprawiedliwie
  3. Módlmy się za pielgrzymów, będących w Rokitnie, aby przed obliczem Maryi Matki Cierpliwie Słuchającej prawdziwie doświadczali jej obecności.
  4. Módlmy się za zmarłych, zwłaszcza naszych bliskich, aby dostąpili usprawiedliwienia przez Zbawienną Krew Chrystusa.
  5. Módlmy się za nas samych, abyśmy nie bali się wyjść w Świat i głosić Miłość zagubionym.

Boże, Ty zawarłeś z nami przymierze na pustyni, którego nic nie jest w stanie rozerwać, wysłuchaj naszych próśb i jeśli są zgodne z Twoją wolą racz je spełnić. Przez Chrystusa Pana naszego.