Wpatrzeni w Serce Chrystusa, które za nas zostało przebite na krzyżu, zanieśmy do Pana nasze prośby i błagania.

 1. „Nie postępuje z nami według naszych grzechów i według wina naszych nam nie odpłaca”
  Módlmy się za Kościół Święty, aby w Sakramencie Pokuty i Pojednania pomagał odkryć wiernym Boże Miłosierdzie
 2. Strzeż przeto poleceń, praw i nakazów, które ja tobie polecam dziś wypełniać
  Módlmy się za kapłanów, aby głosili Dekalog jako wyraz Bożej troski, a nie zbiór zakazów.
 3. „Dzieła Pana są sprawiedliwe, wszystkich uciśnionych a w swojej opiece”
  Módlmy się za przywódców państw, aby ustanawiane przez nich prawa służyły zawsze dobru obywateli
 4. „Wszystko przekazał Mi Ojciec mój”
  Módlmy się za rodziny (chrześcijańskie), aby wychowywały do Życia w wzajemnej miłości i szacunku (aby dawały Świadectwo swojej wiary poprzez wzajemna miłość i szacunek) (aby uwielbiały Boga w codziennym obdarowywaniu się miłością i szacunkiem)
 5. „Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię”
  Módlmy się za samotnych, aby trwając przy Sercu Chrystusa odnaleźli miłość i pokój.
 6. „Miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga”
  Módlmy się za nas, abyśmy uczyli się od Jezusa budowania relacji z drugim człowiekiem.

Jezu Chryste, ukochałeś ludzi miłością tak wielka, ze nie pokonała jej nawet Śmierć. Racz wysłuchaj próśb, które do Ciebie zanosimy. Który Żyjesz i królujesz, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen