Bóg zachęca do wspólnej modlitwy, dlatego zebrani na dzisiejszej Eucharystii, zanieśmy do Niego nasze prośby.

 1. Gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich.
  Módlmy się za Kościół Święty, aby umacniała go siła wiernych jednoczących się na modlitwie.
 2. Ciebie, o synu człowieczy, wyznaczyłem na stróża domu Izraela.
  Módlmy się za spowiedników, aby pomagali grzesznikom doświadczyć Bożej Miłości w sakramencie pojednania.
 3. Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie.
  Módlmy się za ofiary klęsk Żywiołowych, aby ludzka Życzliwość dodawała im nadziei i siły w tym trudnym czasie.
 4. Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, Żeby na słowie dwóch albo trzech Świadków oparła się cała sprawa.
  Módlmy się za sędziów, aby opierając się na wiarygodnych dowodach sprawiedliwie oceniali postępowanie oskarżanych.
 5. Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Przeto miłość jest doskonałym wypełnieniem Prawa.
  Módlmy się za rodziców, aby wychowywali swoje dzieci otaczając je miłością, szacunkiem i zrozumieniem.
 6. Gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy.
  Módlmy się za nas, abyśmy upominając innych nie kierowali się pychą i zawiścią, a troską o dobro drugiego człowieka.

Boże, Ty w Swej miłości kierujesz Życiem człowieka. Racz spełnić nasze prośby jeśli są zgodne z Twoim planem Zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.