Chrystus w swojej niepojętej miłości, złożył Ojcu ofiarę za naszą niewierność. Z ufnością, Że zawsze obdarza nas wszelkimi dobrami, módlmy się:

  1. Chryste, krew i woda, które wypłynęły z Twego boku, przebitego na Krzyżu, dały Źródło sakramentom Kościoła. Prosimy za biskupów, prezbiterów i diakonów niech przez swoją posługę prowadzą wiernych do zjednoczenia z Tobą
  2. Chryste, Ty na Krzyżu wskazałeś nam wartość ofiary. Prosimy za powołanych do wyłącznej służby w Kościele niech nie boją się poświęcić Życia dla Ciebie.
  3. Chryste, Ty na Krzyżu pojednałeś ze sobą podzielony Świat. Prosimy za kraje pogrążone w konfliktach niech odnajdą drogę pokoju i sprawiedliwości.
  4. Chryste, Łaski spływające na nas z Twojego Krzyża są naszą mocą. Prosimy za ludzi cierpiących na ciele i duchu niech Twoja Łaska uzdolni ich do dźwigania codziennego krzyża.
  5. Chryste, Twój Krzyż jest dla nas znakiem oddania dla innych. Prosimy za naszą wspólnotę niech wzrasta w ofiarnej miłości, jaką Ty nas umiłowałeś.

Chryste, w pełni czasu Ojciec posłał Cię, abyś na drzewie krzyża umarł za grzeszną ludzkość. Wejrzyj na ufne prośby wiernych i jeśli są zgodne z Twoją wolą, wysłuchaj ich. Który Żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen