Miłosiernemu Panu przedstawmy nasze ufne modlitwy:

  1. Prosimy Cię Panie za kapłanów, aby umieli w sposób mądry i roztropny korzystać z możliwości głoszenia Dobrej Nowiny przez Środki społecznego przekazu.
  2. Prosimy Cię Panie za przywódców państw, aby podejmując decyzje byli hojni i wspaniałomyŚlni.
  3. Prosimy Cię Panie za dziennikarzy, aby w swojej pracy kierowali się uczciwością i poszanowaniem prawdy.
  4. Prosimy Cię Panie za osoby mające trudności finansowe, aby otrzymały skuteczną pomoc i znalazły drogę wyjścia z kryzysu.
  5. Prosimy Cię Panie za umierających, aby w tych ostatnich chwilach pokładali nadzieję w Tobie.
  6. Prosimy Cię Panie za nas, abyśmy umieli przebaczać wyrządzone nam krzywdy i abyśmy nigdy nie mieli w nienawiści bliźniego.

Panie Jezu, Tobie przedstawiamy nasze modlitwy ufni, Że ich wysłuchasz. Prosimy umacniaj nas, abyśmy każdego dnia umieli dawać o Tobie Świadectwo. Który Żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.