Do Jezusa, który zna nasze serca i potrzeby skierujmy ufne modlitwy.

  1. Panie, prosimy za Kościół, aby nie bał się głosić wymagających prawd Ewangelii nawet w obliczu krytyki ze strony przeciwników.
  2. Panie, prosimy za powołanych, aby z ochotą odpowiadali na Twoje zaproszenie.
  3. Panie, prosimy za rządzących państwami, aby szukali sposobów zapewnienia światowego pokoju i rozwiązania naglących problemów społecznych.
  4. Panie, prosimy za osoby doświadczające klęsk naturalnych i kataklizmów, aby otrzymały konieczną pomoc i wsparcie.
  5. Panie, prosimy za studentów rozpoczynających nowy rok akademicki, aby mieli odwagę szukać prawdy i niełatwych odpowiedzi.
  6. Panie, prosimy za nas, abyśmy w naszym życiu wydawali obfite owoce nawrócenia.

Panie, Ty wiesz jakie codzienne zmartwienia zaprzątają nasze myśli. Prosimy spełnij nasze ufne