Do Pana, który jest naszym najlepszym Nauczycielem, zanieśmy ufne prośby.

 1. Czyńcie to, czego się nauczyliście, co przejęliście, co usłyszeliście i co zobaczyliście u mnie.
  Módlmy się za papieża Franciszka, wszystkich biskupów, prezbiterów i diakonów, aby dobro, które poznali i doświadczyli w życiu, umieli przekazać wiernym.
 2. Bracia, wszystko, co jest prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe (…) zasługuje na uznanie.
  Módlmy się za osoby podejmujące ważne decyzje w naszym kraju, aby ich wybory były zawsze zgodne z wartościami chrześcijańskimi.
 3. Powróć, Boże Zastępów, wejrzyj z nieba, spójrz i nawiedź tę winorośl.
  Módlmy się za kraje pogrążone w konfliktach zbrojnych, aby ich mieszkańcy umieli oddać Panu swoje cierpienie i w Nim pokładać nadzieję.
 4. O nic się już nie martwcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu.
  Módlmy się za małżeństwa przeżywające kryzys, aby wspólna modlitwa mogła na nowo zjednoczyć ich serca.
 5. Odnów nas, Panie, Boże Zastępów i rozjaśnij nad nami swoje oblicze.
  Módlmy się za zmarłych, szczególnie z naszych rodzin, aby mogli ujrzeć światło życia wiecznego.
 6. Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem, abyście szli i owoc przynosili.
  Módlmy się za nas samych, abyśmy swoim życiem umieli głosić Dobrą Nowinę o Królestwie Bożym.

Wszechmogący wieczny Boże, Ty przenikasz i znasz serce każdego człowieka, racz wysłuchać naszych próśb i spraw, byśmy zawsze byli otwarci na Twoje Słowo. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.