Do Boga, który zaprasza nas na niebiańską ucztę i umacnia w dążeniu do świętości, skierujmy nasze prośby.

  1. Boże Ojcze, polecamy Ci Kościół Święty, spraw, aby pełnił opiekę pasterską nad swym ludem i prowadził do zbawienia wszystkich wierzących.
  2. Boże Ojcze, polecamy Ci obecną sytuację w Hiszpanii, spraw, aby między rodakami gościły miłość i jedność służące polepszeniu wzajemnych relacji.
  3. Boże Ojcze, polecamy Ci osoby cierpiące biedę, spraw, aby potrzebną siłę do przezwyciężenia trudności odnajdywały w Tobie.
  4. Boże Ojcze, polecamy Ci wolontariuszy niosącym pomoc bliźnim, spraw, aby byli oni narzędziem w Twym ręku i przyprowadzali potrzebujących przed Twe oblicze.
  5. Boże Ojcze, polecamy Ci zmarłych, spraw, aby mogli uczestniczyć w Twej uczcie w Królestwie Niebieskim po wsze czasy.
  6. Boże Ojcze, polecamy Ci nas samych, spraw, abyśmy zawsze odpowiadali na Twoje wezwanie i byli gotowi na spotkanie z Tobą.

Boże, który obdarzasz nas łaskami i dajesz nam swoją dobroć, wysłuchaj modlitw swojego ludu i przyjmij pokorne błagania, jakie dziś zanosimy przed Twój tron. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.