Zachęceni Bożym wezwaniem do świętości i pełni pragnienia oglądania Ojca twarzą w twarz, zanieśmy do Niego nasze pokorne wołania.

  1. Wspomożycielu, spraw, aby wszyscy wierzący dzięki orędownictwu świętych, budowali już na ziemi Królestwo Miłości.
  2. Wspomożycielu, spraw, aby pasterze Twojej owczarni, a w szczególności papież Franciszek, biskupi, prezbiterzy i diakoni, odważnie krocząc Twoim śladem, mogli prowadzić Kościół pielgrzymujący do zbawienia.
  3. Wspomożycielu, spraw, aby przedstawiciele państw nie kierowali się nigdy pragnieniem posiadania władzy, ale dobrem każdego narodu.
  4. Wspomożycielu, spraw, aby osoby chore i cierpiące nie szukały ukojenia z dala od Ciebie, lecz zaufały Twojemu miłosierdziu.
  5. Wspomożycielu, spraw, abyśmy sami wpatrzeni w Twoich świętych dążyli do dostąpienia zaszczytu przebywania obok Ciebie w Twoim Królestwie.

Boże, który czekasz na nas z otwartymi rękami, racz wysłuchać naszych próśb, jeśli są zgodne z Twoją wolą. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.