Wierząc, że śmierć nigdy nie jest końcem, zanieśmy przed tron Boga nasze ufne prośby.

  1. Za wszystkich członków Kościoła, aby swoim postępowaniem ukazywali światu prawdziwą wiarę w Zmartwychwstanie i życie wieczne.
  2. Za biskupów, prezbiterów i diakonów, aby wlewali w serca wiernych nadzieję i rozbudzali ich gorliwość w dążeniu do świętości.
  3. Za przywódców państw i narodów, aby uznawali godność każdego ludzkiego życia i swoje działania kierowali ku jego ochronie.
  4. Za wszystkich zmarłych pozostających w czyśćcu, szczególnie tych bliskich naszym sercom, aby zakończyło się ich oczekiwanie na wejście do domu Ojca i przebywanie w Jego chwale.
  5. Za ciężko chorych i umierających, aby otworzyli swoje serca na pocieszenie płynące od Boga i nie bali się kresu ziemskiego życia.
  6. Za pogrążonych w żałobie, aby znaleźli ukojenie w bólu i spokój duszy.
  7. Za nas, zgromadzonych wokół ołtarza, abyśmy codziennie pamiętali, że celem naszego życia jest osiągnięcie Zbawienia.

Boże Ojcze, Ty posłałeś jedynego Syna na śmierć, aby zmartwychwstając ofiarował nam życie wieczne. Przez wzgląd na Jego ofiarę wysłuchaj, gdy prosimy za naszych braci i siostry, którzy już odeszli do Ciebie i przyjmij ich do swojego Królestwa, a nas pozostałych na ziemi przemieniaj na wzór Chrystusa. Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen