Do jedynego w naszym życiu Nauczyciela i Mistrza zanieśmy pokorne prośby.

  1. Nauczycielu, prosimy cię za wszystkich chrześcijan, by głosili Słowo Boże w każdym momencie i miejscu swojego życia.

  2. Nauczycielu, prosimy cię za pasterzy Kościoła, by swoim postępowaniem odzwierciedlali naukę, którą głoszą.

  3. Nauczycielu, prosimy cię za władze państw, by wykorzystując swoją pozycję zawsze równo traktowali wszystkich obywateli.

  4. Nauczycielu, prosimy cię za dzieci, które są obrażane przez rówieśników, by na swojej drodze spotkały ludzi, którzy pomogą im odkryć ich prawdziwe bogactwo.

  5. Nauczycielu, prosimy cię za zmarłych, by mogli wraz w Tobą spotkać się na uczcie w Niebie.

  6. Nauczycielu, prosimy cię za nas, byśmy nigdy nie budowali naszej wartości na poniżaniu innych, a opierali ją na prawdzie o Bożym dziecięctwie, w którym wszyscy stajemy się córkami i synami Króla.

Jezu Chryste, najlepszy Nauczycielu życia i miłości, racz wysłuchać naszych próśb, które do ciebie zanosimy, tak abyśmy stawali się coraz pełniejszymi świadkami Twojej nauki. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen