Do Boga Ojca, przez ręce Maryi Niepokalanie Poczętej wołajmy.

  1. Boże, miej w opiece wszystkich ochrzczonych i umacniaj ich szczególnie w sytuacjach zachwiania wiary.

  2. Boże, miej w opiece Papieża Franciszka, niech jego głoszenie dociera do serc wiernych i pomaga je przemieniać.

  3. Boże, miej w opiece ofiary wojen i wspieraj wszystkich, którzy działają na rzecz pokoju.

  4. Boże, dodawaj sił kobietom, które zmagają się z trudem bezpłodności.

  5. Boże, umacniaj współczesnych mężczyzn, aby byli ludźmi odpowiedzialnymi nie tylko za siebie, ale i za tych, których mają obok siebie.

  6. Boże, ucz nas z pokorną miłością Matki Zawierzenia odpowiadać na Twoje wezwania.

Boże, Ty dałeś nam Maryję, jako Matkę i Orędowniczkę, przemieniaj nasze serca na wzór jej serca i daj nam jak Ona przyjmować Chrystusa, który z Tobą żyje
i króluje na wieki wieków. Amen.