Do Chrystusa, który jest naszym jedynym Panem i Zbawicielem, zanośmy pokorne prośby.

  1. Panie Jezu, polecamy Ci Kościół Święty. Spraw, by zawsze był gotowy na Twoje przyjście.

  2. Panie Jezu, polecamy Ci wszystkich sprawujących władzę. Prowadź ich tak, by potrafili mądrze decydować o ważnych sprawach.

  3. Panie Jezu, polecamy Ci narody pogrążone w konfliktach. Pomóż cierpiącym poznać, czym jest pokój i wolność.

  4. Panie Jezu, polecamy Ci ludzi ubogich. Pozwól im doświadczyć miłosierdzia i pomocy ze strony bliźnich.

  5. Panie Jezu, polecamy Ci naszych bliskich zmarłych. Daj im cieszyć się życiem wiecznym w Twoim Królestwie.

  6. Panie Jezu, polecamy Ci nas, zgromadzonych wokół Ołtarza. Uczyń nasze serca otwartymi na Twoje łaski.

Chryste, Ty przez Swoje miłosierdzie dajesz nam to, co jest nam potrzebne. Racz wysłuchać naszych próśb, jeśli są zgodne z Twoją wolą i naucz nas być zawsze gotowymi na Twoje przyjście. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.