Zgromadzeni w tej świątyni na wspólnej Eucharystii przedstawmy Panu nasze prośby.

  1. Boże, Ty wybierasz i wzywasz ludzi do wyłącznej służby Kościołowi. Prosimy za kleryków, aby dzięki odkrywaniu powołania w czasie seminaryjnej formacji nie bali się poświęcić życia wypełnianiu Twojej woli.

  2. Boże, Twoje Słowo jest źródłem życia na całym świecie. Prosimy za misjonarzy posługujących z dala od ojczyzny, aby z odwagą mogli nieść Ewangelię tym, którzy Ciebie nie znają.

  3. Boże, Ty poświęciłeś Swojego Syna, aby pojednać ze sobą wszystkich ludzi. Prosimy za tych, na których spoczywa odpowiedzialność sprawowania rządów
    w państwach, aby potrafili podejmować rozsądne decyzje zapewniające światu pokój.

  4. Boże, Twoja bezgraniczna miłość może uleczyć każdego. Prosimy za wszystkich, którzy zagubili się podczas ziemskiej pielgrzymki do Twojego Królestwa, aby odnaleźli właściwą drogę, którą jest Chrystus.

  5. Boże, Ty kochasz Swoje dzieci bez względu na wszystko. Prosimy za ubogich i potrzebujących, aby nigdy nie zapomnieli o Twojej dobroci i obecności
    w każdym dniu.

  6. Boże, Twe miłosierdzie jest dla każdego człowieka. Prosimy za nas tu zgromadzonych, abyśmy potrafili obdarzać naszych bliźnich miłością, którą od Ciebie otrzymaliśmy.

Boże, Ty wiesz czego każdy z nas potrzebuje, racz wysłuchać pokornych próśb, które zanieśliśmy dzisiaj przed Twe Oblicze. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.