Jezus Chrystus jako Król kochający i łaskawy pragnie dobra i szczęścia dla każdego z nas. Pełni pokory i ufności prośmy Go w intencjach naszych i całego Kościoła powszechnego.

  1. Chryste, Królu Wszechświata, niech w Kościele nigdy nie brakuje oddanych i świętych Pasterzy Twojego ludu.

  2. Chryste, Królu Wszechświata, niech rządzący narodami w Tobie odnajdują wzór mądrego i sprawiedliwego sprawowania władzy.

  3. Chryste, Królu Wszechświata, niech wszystkie organizacje troszczące się o chorych, bezdomnych i potrzebujących cieszą się poparciem i pomocą całego społeczeństwa.

  4. Chryste, Królu Wszechświata, niech osoby poszukujące i wątpiące odkryją w Tobie jedynego i kochającego Pasterza.

  5. Chryste, Królu Wszechświata, niech zmarli otrzymają łaskę współudziału w życiu wiecznym.

  6. Chryste, Królu Wszechświata, niech wszyscy zgromadzeni wokół ołtarza będę wiernymi głosicielami Twojego Królestwa.

Jezu Chryste, Królu Wszechświata, Tobie się oddajemy i tylko Tobie pragniemy służyć. Obdarz nas potrzebnymi łaskami, byśmy z odwagą szli za Twoim wezwaniem. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.